topleft
login   |  registreer   |  contact   
Home
Hoe werkt het
*Verkopen
*Kopen
Alg. voorwaarden
line
Voorraad
line
Albert Heijn
Avia
Bakkerij het Stoepje
Bigsnack
De Kaaskoning
Dekamarkt
Dierenland
Dobey dierenspeciaalzaak
Douwe Egberts
Erica kruiderijen
Etos
Euro Ring zegels
Faunaland
Felix
Fitness first
Gulf
Hollands kaascentrum
Huis en Comfort
Jumbo
Kaatje Jans
Keurslager
Kijkshop
Kroon vleeswaren
Kruidje Roer me Niet
Multimax
Nettomarkt
Olvarit
Op de markt
Optimel
Perfekt koffie
Pipoos
Plaza
Plusmarkt
Poiesz supermarkt
Prifo foto
Primera
Purina One
Puzzelsport
Reform huis
Shell
Simon Levelt
Sligro
Slimpie
Snackpoint
Tankvoordelig
The body shop
Vivant
Zonnatura
Staat er niet bij
Spaarzegeltjes.nl is nu ook te vinden op twitter: @spaarzegeltjes! of volg spaarzegeltjes.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten van spaarzegeltjes.nl zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Als u een bestelling plaatst bij spaarzegeltjes.nl gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2 : Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van spaarzegeltjes.nl zijn vrijblijvend en spaarzegeltjes.nl behoudt het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren.
2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst als spaarzegeltjes.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. We zijn dan ook gerechtigd om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden te verbinden aan de levering. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u hier bericht van binnen 10 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.
2.3 Bij het oncorrect invullen van uw persoonsgegevens zal uw bestelling niet verwerkt worden. Let vooral goed op bij het invullen van uw Email-adres en telefoonnummer. Dit zijn voor ons immers de enigste mogelijkheden om contact met u op te nemen bij eventuele problemen.

Artikel 3 : Verkopen via ons

3.1 Uw spaarzegeltjes kunt u via ons verkopen.
3.2 De spaarzegeltjes blijven uw eigendom. Mocht een actie stoppen heeft u de keuze om de spaarzegeltjes door ons te laten vernietigen of om ze teruggestuurd te krijgen.
3.3 De spaarzegeltjes worden op volgorde van binnenkomst verkocht.
3.4 Uitbetaling: Bij het begin van de maand wordt het bedrag dat u te goed hebt bij elkaar geteld en indien het meer is dan 5 euro binnen 2 weken naar u overgemaakt naar het rekeningnummer dat u bij ons geregistreerd hebt. De status van uw account kunt u op de site bekijken.
3.5 Spaarzegeltjes die naar ons opgestuurd worden, worden door ons nageteld. Mochten onze tellingen en uw opgave niet overeen komen nemen we contact op om dit goed af te handelen.
3.6 U kunt uw spaarzegeltjes teruggestuurd krijgen. Hiervoor kunt u een verzoek via email indienen. Na ontvangst van de email zullen we binnen 48 uur contact opnemen.

Artikel 4 : Prijzen en betalingen

4.1 De prijzen die bij de aangeboden producten staan aangegeven zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden bij het afrekenen zichtbaar.
4.2 spaarzegeltjes.nl zal uw bestelling versturen na binnenkomst betaling.
4.3 Indien u met de betaling in gebreke blijft, is spaarzegeltjes.nl gerechtigd om de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Het kan zijn dat de prijzen voor de aangeboden atikelen veranderen in de periode tussen de bestelling van het artikel en de uitvoering daarvan (denk bijvoorbeeld aan druk- of zetfouten in de database).Indien dit het geval mocht zijn bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging van spaarzegeltjes.nl.

Artikel 5 : Levering

5.1 Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling binnen 2 werkdagen via de TNT brievenbus worden verstuurd. Artikelen worden gestuurd naar het door u opgegeven adres.
5.2 Indien wij uw bestelling niet volledig op voorraad hebben zullen we met u contact opnemen over hoe de bestelling wordt afgehandeld. Mocht dit niet volgens wens zijn kunt u de bestelling kostenloos annuleren.
5.3 Uw bestelling kunt u binnen 7 dagen retourneren. U krijgt hierbij het betaalde geld exclusief verzendkosten terug. De verzendkosten zijn wel voor uw rekening.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

6.1 U bent pas rechtmatig eigenaar van het geleverde artikel, indien u voldaan heeft aan het bedrag dat u spaarzegeltjes.nl verschuldigd bent. De verantwoordelijkheid voor het artikel gaat reeds over op het moment van aflevering. U draagt dan ook het volledige risico over het artikel.

Artikel 7 : Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Bij het aannemen van het product verklaard u dat u alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door spaarzegeltjes.nl geleverde artikelen volledig respecteert en naleeft.
7.2 spaarzegeltjes.nl geeft geen garantie dat de geleverde producten deze intellectuele en eigendomsrechten van derden worden nageleefd.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

8.1 U bent verplicht om bij de aflevering de artikelen controleren. Indien de levering niet voldoet aan de overeenkomst die u met spaarzegeltjes.nl heeft gesloten, dient u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen (binnen 10 dagen).
8.2 Indien het artikel niet voldoet aan de overeenkomst, kan deze teruggestuurd worden en zal spaarzegeltjes.nl het door u betaalde bedrag retourneren.
8.3 Als u een artikel om welke reden dan ook niet wil aanvaarden, behoudt u het recht om deze binnen 7 werkdagen na aflevering terug te sturen naar spaarzegeltjes.nl. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Artikel 9 : Bestellingen / communicatie

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertragingen of het niet correct overkomen van uw bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere media tijdens uw communicatie met spaarzegeltjes.nl. Dit geldt niet wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van spaarzegeltjes.nl.

Artikel 10 : Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft spaarzegeltjes.nl het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een spaaractie wordt gestopt of als deze stopt voordat de spaarzegels kunnen worden geleverd. Als dit het geval is heeft u geen recht op schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming welke niet aan spaarzegeltjes.nl kan worden toegerekend.

Artikel 11 : Diversen

11.1 De bestellingen worden verstuurd naar het door u ingevulde adres. Bij het verkeerd invullen van uw adresgegevens is spaarzegeltjes.nl niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde zending.
11.2 Als spaarzegeltjes.nl afwijkingen van deze voorwaarden toestaat, zijn we nog altijd gerechtigd om de naleving van deze voorwaarden te eisen. U bent dus nooit gerechtigd eisen te stellen op grond van het feit dat spaarzegeltjes.nl deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meerdere van deze voorwaarden niet overeenkomen met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende voorwaarde(n) komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe toelaatbare voorwaarde, die vergelijkbaar is met de vervallen voorwaarde
11.4 spaarzegeltjes.nl heeft het recht om gebruik te maken van derden bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.
12.2 Indien nodig zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
mail ons
Version 1.0
(c) 2006 digdas.nl